Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla kadry IT
6. Koźmiński MBA Finanse
7. Koźmiński MBA Logistyka i łańcuchy dostaw
____________________________________________________________
1. Akademia kompetencji menedżera
2. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
3. Akademia Menedżera Personalnego
4. Akademia przywództwa kobiet LiderShe
5. Analityk Compliance i AML
6. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
7. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
8. Audyt wewnętrzny
9. Badania i analizy marketingowe
10. Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
11. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
12. Business Studies in English
13. Coaching profesjonalny
14. Compliance, Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime Prevention
15. Controlling personalny
16. CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy
17. Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy i dobre praktyki
18. Data Science i Big Data w Zarządzaniu
19. Doradca finansowy klienta indywidualnego
20. Handel Elektroniczny
21. HR business partner
22. Kadry i płace w prawie i praktyce
23. Kontroler finansowy
24. LLM in International Commercial Law
25. Logistyka w Zarządzaniu
26. Management Program in Corporate Finance
27. Marketing Internetowy
28. Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej
29. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
30. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
31. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
32. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
33. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
34. Polityka compliance w organizacji
35. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
36. Prawo mediów i własności intelektualnej
37. Prawo nowoczesnych technologii
38. Prawo Podatkowe
39. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
40. Prawo pracy w biznesie
41. Prawo pracy w sektorze publicznym
42. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
43. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
44. Public Relations - Komunikacja Strategiczna
45. Public Relations w Praktyce
46. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
47. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
48. Rachunkowość małych i średnich firm
49. Rekrutacja i selekcja
50. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
51. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
52. Samodzielny księgowy
53. Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
54. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
55. Strategiczny wywiad biznesowy
56. Technologie mobilne
57. Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
58. Transformacja Agile
59. Transition Manager Academy
60. Transport, spedycja, logistyka
61. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
62. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
63. Zamówienia Publiczne
64. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
65. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
66. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
67. Zarządzanie Infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem
68. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
69. Zarządzanie jakością
70. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
71. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
72. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
73. Zarządzanie marką luksusową
74. Zarządzanie marketingowe
75. Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi
76. Zarządzanie ograniczeniami TOC
77. Zarządzanie organizacjami
78. Zarządzanie procesowe
79. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
80. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
81. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
82. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
83. Zarządzanie projektem informatycznym
84. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
85. Zarządzanie w administracji publicznej
86. Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
87. Zarządzanie w Mediach
88. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
89. Zarządzanie w sporcie
90. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
91. Zarządzanie zakupami
92. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
93. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych