Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla kadry IT
6. Koźmiński MBA Finanse
7. Koźmiński MBA Logistyka i łańcuchy dostaw
____________________________________________________________
1. Akademia kompetencji menedżera
2. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
3. Akademia Menedżera Personalnego
4. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
5. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
6. Audyt wewnętrzny
7. Badania i analizy marketingowe
8. Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
9. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
10. Business Studies in English
11. Coaching profesjonalny
12. Compliance, Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime Prevention
13. Controlling personalny
14. CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy
15. Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy i dobre praktyki
16. Data Science i Big Data w Zarządzaniu
17. Doradca finansowy klienta indywidualnego
18. Handel Elektroniczny
19. HR business partner
20. Kadry i płace w prawie i praktyce
21. Kontroler finansowy
22. LLM in International Commercial Law
23. Logistyka w Zarządzaniu
24. Management Program in Corporate Finance
25. Marketing Internetowy
26. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
27. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
28. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
29. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
30. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
31. Polityka compliance w organizacji
32. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
33. Prawo mediów i własności intelektualnej
34. Prawo nowoczesnych technologii
35. Prawo Podatkowe
36. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
37. Prawo pracy w biznesie
38. Prawo pracy w sektorze publicznym
39. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
40. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
41. Public Relations - Komunikacja Strategiczna
42. Public Relations w Praktyce
43. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
44. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
45. Rachunkowość małych i średnich firm
46. Rekrutacja i selekcja
47. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
48. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
49. Samodzielny księgowy
50. Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
51. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
52. Strategiczny wywiad biznesowy
53. Technologie mobilne
54. Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
55. Transformacja Agile
56. Transition Manager Academy
57. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
58. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
59. Zamówienia Publiczne
60. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
61. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
62. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
63. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
64. Zarządzanie jakością
65. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
66. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
67. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
68. Zarządzanie marką luksusową
69. Zarządzanie marketingowe
70. Zarządzanie ograniczeniami TOC
71. Zarządzanie organizacjami
72. Zarządzanie procesowe
73. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
74. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
75. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
76. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
77. Zarządzanie projektem informatycznym
78. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
79. Zarządzanie w administracji publicznej
80. Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
81. Zarządzanie w Mediach
82. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
83. Zarządzanie w sporcie
84. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
85. Zarządzanie zakupami
86. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
87. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych