Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla kadry IT
6. Koźmiński MBA Finanse
7. Koźmiński MBA Logistyka i łańcuchy dostaw
____________________________________________________________
1. Akademia kompetencji menedżera
2. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
3. Akademia Menedżera Personalnego
4. Akademia przywództwa kobiet LiderShe
5. Analityk Compliance i AML
6. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
7. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
8. Audyt wewnętrzny
9. Badania i analizy marketingowe
10. Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
11. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
12. Business Studies in English
13. Coaching profesjonalny
14. Compliance, Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime Prevention
15. Controlling personalny
16. CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy
17. Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy i dobre praktyki
18. Data Science i Big Data w Zarządzaniu
19. Doradca finansowy klienta indywidualnego
20. Handel Elektroniczny
21. HR business partner
22. Kadry i płace w prawie i praktyce
23. Kontroler finansowy
24. LLM in International Commercial Law
25. Logistyka w Zarządzaniu
26. Management Program in Corporate Finance
27. Marketing Internetowy
28. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
29. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
30. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
31. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
32. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
33. Polityka compliance w organizacji
34. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
35. Prawo mediów i własności intelektualnej
36. Prawo nowoczesnych technologii
37. Prawo Podatkowe
38. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
39. Prawo pracy w biznesie
40. Prawo pracy w sektorze publicznym
41. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
42. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
43. Public Relations - Komunikacja Strategiczna
44. Public Relations w Praktyce
45. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
46. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
47. Rachunkowość małych i średnich firm
48. Rekrutacja i selekcja
49. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
50. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
51. Samodzielny księgowy
52. Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
53. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
54. Strategiczny wywiad biznesowy
55. Technologie mobilne
56. Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
57. Transformacja Agile
58. Transition Manager Academy
59. Transport, spedycja, logistyka
60. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
61. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
62. Zamówienia Publiczne
63. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
64. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
65. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
66. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
67. Zarządzanie jakością
68. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
69. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
70. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
71. Zarządzanie marką luksusową
72. Zarządzanie marketingowe
73. Zarządzanie ograniczeniami TOC
74. Zarządzanie organizacjami
75. Zarządzanie procesowe
76. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
77. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
78. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
79. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
80. Zarządzanie projektem informatycznym
81. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
82. Zarządzanie w administracji publicznej
83. Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
84. Zarządzanie w Mediach
85. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
86. Zarządzanie w sporcie
87. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
88. Zarządzanie zakupami
89. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
90. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych