Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla Kadry HR
6. Koźmiński MBA dla kadry IT
7. Koźmiński MBA Finanse
8. Koźmiński MBA Logistyka i łańcuchy dostaw
____________________________________________________________
1. ACCA Professional
2. Akademia kompetencji menedżera
3. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
4. Akademia Menedżera Personalnego
5. Akademia przywództwa kobiet LiderShe
6. Analityk Compliance i AML
7. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
8. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
9. Audyt wewnętrzny
10. Badania i analizy marketingowe
11. Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
12. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
13. Business Studies in English
14. Coaching profesjonalny
15. Coaching zespołów w podejściu MLC (Multi-Level Coaching)
16. Compliance, Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime Prevention
17. Controlling personalny
18. CRM i Marketing Automation
19. CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy
20. Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy i dobre praktyki
21. Data Science i Big Data w Zarządzaniu
22. Doradca finansowy klienta indywidualnego
23. Handel Elektroniczny
24. HORECA Menedżer
25. HR business partner
26. Kadry i płace w prawie i praktyce
27. Kontroler finansowy
28. LLM in International Commercial Law
29. Logistyka w Zarządzaniu
30. Management Program in Corporate Finance
31. Marketing Internetowy
32. Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej
33. Menedżer w przemyśle 4.0
34. Mergers and Acquisitions, Private Equity/Venture Capital in Central Europe
35. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
36. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
37. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
38. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
39. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
40. Polityka compliance w organizacji
41. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
42. Prawo mediów i własności intelektualnej
43. Prawo nowoczesnych technologii
44. Prawo Podatkowe
45. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
46. Prawo pracy w biznesie
47. Prawo pracy w sektorze publicznym
48. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
49. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
50. Public Relations - Komunikacja Strategiczna
51. Public Relations w Praktyce
52. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
53. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
54. Rachunkowość małych i średnich firm
55. Rekrutacja i selekcja
56. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
57. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
58. Samodzielny księgowy
59. Senior HR Business Partner
60. Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
61. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
62. Strategiczny wywiad biznesowy
63. Technologie mobilne
64. Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
65. Transformacja Agile
66. Transformacja cyfrowa biznesu
67. Transition Manager Academy
68. Transport, spedycja, logistyka
69. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
70. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
71. Zamówienia Publiczne
72. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
73. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
74. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
75. Zarządzanie Infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem
76. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
77. Zarządzanie jakością
78. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
79. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
80. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
81. Zarządzanie marką luksusową
82. Zarządzanie marketingowe
83. Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych
84. Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi
85. Zarządzanie ograniczeniami TOC
86. Zarządzanie organizacjami
87. Zarządzanie procesowe
88. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
89. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
90. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
91. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
92. Zarządzanie projektem informatycznym
93. Zarządzanie ryzykiem w organizacji
94. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
95. Zarządzanie w administracji publicznej
96. Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
97. Zarządzanie w Mediach
98. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
99. Zarządzanie w sporcie
100. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
101. Zarządzanie zakupami
102. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
103. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych