Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla Kadry HR
6. Koźmiński MBA dla kadry IT
7. Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej
8. Koźmiński MBA Finanse
____________________________________________________________
1. Akademia kompetencji menedżera
2. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
3. Akademia Menedżera Personalnego
4. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
5. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
6. Audyt wewnętrzny
7. Badania i analizy marketingowe
8. Bezpieczeństwo biznesu
9. Budowanie programów rozwojowych
10. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
11. Business Studies in English
12. Coaching profesjonalny
13. Controlling personalny
14. CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu
15. Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy i dobre praktyki
16. Doradca finansowy klienta indywidualnego
17. Dyplomowany tester systemów IT
18. Handel Elektroniczny
19. HR business partner
20. Kadry i płace w prawie i praktyce
21. Kontroler finansowy
22. LLM in International Commercial Law
23. Logistyka w Zarządzaniu
24. Management Program in Corporate Finance
25. Marketing Internetowy
26. Menedżer innowacji
27. Mentoring
28. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
29. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
30. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
31. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
32. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
33. Polityka compliance w organizacji
34. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
35. Prawo mediów i własności intelektualnej
36. Prawo nowoczesnych technologii
37. Prawo Podatkowe
38. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
39. Prawo pracy w biznesie
40. Prawo pracy w sektorze publicznym
41. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
42. Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych
43. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
44. Public Relations w Praktyce
45. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
46. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR/MSSF
47. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
48. Rachunkowość korporacyjna
49. Rachunkowość małych i średnich firm
50. Rekrutacja i selekcja
51. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
52. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
53. Samodzielny księgowy
54. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
55. Strategiczny wywiad biznesowy
56. Technologie mobilne
57. Transformacja Agile
58. Transition Manager Academy
59. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
60. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
61. Zamówienia Publiczne
62. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
63. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
64. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
65. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
66. Zarządzanie jakością
67. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
68. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
69. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
70. Zarządzanie marką luksusową
71. Zarządzanie marketingowe
72. Zarządzanie organizacjami
73. Zarządzanie procesowe
74. Zarządzanie programami i portfelami projektów
75. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
76. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
77. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
78. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
79. Zarządzanie projektem informatycznym
80. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
81. Zarządzanie w administracji publicznej
82. Zarządzanie w Mediach
83. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
84. Zarządzanie w sporcie
85. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
86. Zarządzanie zakupami
87. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych