Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla kadry IT
6. Koźmiński MBA Finanse
7. Koźmiński MBA Logistyka i łańcuchy dostaw
____________________________________________________________
1. Akademia kompetencji menedżera
2. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
3. Akademia Menedżera Personalnego
4. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
5. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
6. Audyt wewnętrzny
7. Badania i analizy marketingowe
8. Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
9. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
10. Business Studies in English
11. Coaching profesjonalny
12. Compliance, Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime Prevention
13. Controlling personalny
14. CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy
15. CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu
16. Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy i dobre praktyki
17. Data Science i Big Data w Zarządzaniu
18. Doradca finansowy klienta indywidualnego
19. Handel Elektroniczny
20. HR business partner
21. Kadry i płace w prawie i praktyce
22. Kontroler finansowy
23. LLM in International Commercial Law
24. Logistyka w Zarządzaniu
25. Management Program in Corporate Finance
26. Marketing Internetowy
27. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
28. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
29. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
30. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
31. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
32. Polityka compliance w organizacji
33. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
34. Prawo mediów i własności intelektualnej
35. Prawo nowoczesnych technologii
36. Prawo Podatkowe
37. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
38. Prawo pracy w biznesie
39. Prawo pracy w sektorze publicznym
40. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
41. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
42. Public Relations - Komunikacja Strategiczna
43. Public Relations w Praktyce
44. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
45. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
46. Rachunkowość małych i średnich firm
47. Rekrutacja i selekcja
48. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
49. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
50. Samodzielny księgowy
51. Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
52. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
53. Strategiczny wywiad biznesowy
54. Technologie mobilne
55. Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
56. Transformacja Agile
57. Transition Manager Academy
58. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
59. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
60. Zamówienia Publiczne
61. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
62. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
63. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
64. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
65. Zarządzanie jakością
66. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
67. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
68. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
69. Zarządzanie marką luksusową
70. Zarządzanie marketingowe
71. Zarządzanie ograniczeniami TOC
72. Zarządzanie organizacjami
73. Zarządzanie procesowe
74. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
75. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
76. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
77. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
78. Zarządzanie projektem informatycznym
79. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
80. Zarządzanie w administracji publicznej
81. Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
82. Zarządzanie w Mediach
83. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
84. Zarządzanie w sporcie
85. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
86. Zarządzanie zakupami
87. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
88. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych