Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla Kadry HR
6. Koźmiński MBA dla kadry IT
7. Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej
8. Koźmiński MBA Finanse
____________________________________________________________
1. Akademia kompetencji menedżera
2. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
3. Akademia Menedżera Personalnego
4. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
5. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
6. Audyt wewnętrzny
7. Badania i analizy marketingowe
8. Bezpieczeństwo biznesu
9. Budowanie programów rozwojowych
10. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
11. Business Studies in English
12. Coaching profesjonalny
13. Controlling personalny
14. CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu
15. Doradca finansowy klienta indywidualnego
16. Handel Elektroniczny
17. HR business partner
18. Kadry i płace w prawie i praktyce
19. Kontroler finansowy
20. LLM in International Commercial Law
21. Logistyka w Zarządzaniu
22. Management Program in Corporate Finance
23. Marketing Internetowy
24. Menedżer innowacji
25. Mentoring
26. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
27. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
28. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
29. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
30. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
31. Polityka compliance w organizacji
32. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
33. Prawo mediów i własności intelektualnej
34. Prawo nowoczesnych technologii
35. Prawo Podatkowe
36. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
37. Prawo pracy w biznesie
38. Prawo pracy w sektorze publicznym
39. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
40. Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych
41. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
42. Public Relations w Praktyce
43. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
44. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR/MSSF
45. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
46. Rachunkowość korporacyjna
47. Rachunkowość małych i średnich firm
48. Rekrutacja i selekcja
49. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
50. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
51. Samodzielny księgowy
52. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
53. Strategiczny wywiad biznesowy
54. Technologie mobilne
55. Transformacja Agile
56. Transition Manager Academy
57. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
58. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
59. Zamówienia Publiczne
60. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
61. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
62. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
63. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
64. Zarządzanie jakością
65. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
66. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
67. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
68. Zarządzanie marką luksusową
69. Zarządzanie marketingowe
70. Zarządzanie organizacjami
71. Zarządzanie procesowe
72. Zarządzanie programami i portfelami projektów
73. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
74. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
75. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
76. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
77. Zarządzanie projektem informatycznym
78. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
79. Zarządzanie w administracji publicznej
80. Zarządzanie w Mediach
81. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
82. Zarządzanie w sporcie
83. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
84. Zarządzanie zakupami
85. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych