Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia podyplomowe i MBA. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 57, pokoje: D 108, D 109, D 110.

_________________________________________________________
1. Euro* MBA
2. Executive MBA
3. Executive MBA - Mińsk
4. Koźmiński MBA dla Inżynierów
5. Koźmiński MBA dla Kadry HR
6. Koźmiński MBA dla kadry IT
7. Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej
8. Koźmiński MBA Finanse
9. Koźmiński MBA Logistyka i łańcuchy dostaw
10. MBA Logistyka i łańcuchy dostaw
____________________________________________________________
1. Akademia kompetencji menedżera
2. Akademia Lean Leadera w środowisku usług
3. Akademia Menedżera Personalnego
4. Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
5. Analityk finansowy ryzyka kredytowego
6. Audyt wewnętrzny
7. Badania i analizy marketingowe
8. Bezpieczeństwo biznesu
9. Budowanie programów rozwojowych
10. Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer branding
11. Business Studies in English
12. Coaching profesjonalny
13. Controlling personalny
14. CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu
15. Cyberbezpieczeństwo - normy, standardy i dobre praktyki
16. Doradca finansowy klienta indywidualnego
17. Dyplomowany tester systemów IT
18. Handel Elektroniczny
19. HR business partner
20. Kadry i płace w prawie i praktyce
21. Kontroler finansowy
22. LLM in International Commercial Law
23. Logistyka w Zarządzaniu
24. Management Program in Corporate Finance
25. Marketing Internetowy
26. Menedżer innowacji
27. Mentoring
28. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
29. Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
30. Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
31. Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
32. Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
33. Polityka compliance w organizacji
34. Praktyczne zastosowanie SAP ERP
35. Prawo mediów i własności intelektualnej
36. Prawo nowoczesnych technologii
37. Prawo Podatkowe
38. Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
39. Prawo pracy w biznesie
40. Prawo pracy w sektorze publicznym
41. Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
42. Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych
43. Psychologia Biznesu dla Menedżerów
44. Public Relations w Praktyce
45. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
46. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR/MSSF
47. Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
48. Rachunkowość korporacyjna
49. Rachunkowość małych i średnich firm
50. Rekrutacja i selekcja
51. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
52. Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
53. Samodzielny księgowy
54. Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
55. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
56. Strategiczny wywiad biznesowy
57. Technologie mobilne
58. Transformacja Agile
59. Transition Manager Academy
60. Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
61. Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki
62. Zamówienia Publiczne
63. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
64. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
65. Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
66. Zarządzanie innowacyjne w architekturze
67. Zarządzanie jakością
68. Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
69. Zarządzanie Ludźmi w Firmie
70. Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
71. Zarządzanie marką luksusową
72. Zarządzanie marketingowe
73. Zarządzanie organizacjami
74. Zarządzanie procesowe
75. Zarządzanie programami i portfelami projektów
76. Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
77. Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
78. Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
79. Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
80. Zarządzanie projektem informatycznym
81. Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
82. Zarządzanie w administracji publicznej
83. Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
84. Zarządzanie w Mediach
85. Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
86. Zarządzanie w sporcie
87. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
88. Zarządzanie zakupami
89. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
90. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych