Akademia Leona Koźmińskiego

Kursy i szkolenia

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na kursy i szkolenia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.
Niniejsza strona przeznaczona jest dla osób chcących zapisać się na kursy i szkolenia.
W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt mailowy ze strony doradcy edukacyjnego, który przekaże szczegółowe informacje.1. Agile dla menedżerów
2. Akademia Lean - precyzyjne identyfikowanie oraz skuteczne eliminowanie marnotrawstw
3. Akademia rozwoju kompetencji sprzedaży usług profesjonalnych dla biznesu
4. Alternatywne formy inwestowania
5. Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics
6. Analityka social media
7. Analiza finansowa I
8. Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty
9. Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty
10. Analiza finansowa projektów typu Project Finance (warsztaty komputerowe)
11. Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej
12. Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji
13. Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków
14. Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
15. Analiza techniczna
16. Analiza zachowań konsumentów (w tym finanse behawioralne)
17. Aspekty podatkowe inwestycji
18. Badania marketingowe dla początkujących - podejście i praktyczne zastosowanie
19. Bank Centralny i polityka monetarna
20. Budowanie i zarządzanie zespołem
21. Budowanie marki osobistej w Internecie
22. Budowanie relacji w zespole oraz z partnerami w biznesie w oparciu o style myślenia i style działania FRIS. Neurowpółpraca.
23. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
24. Certyfikowany Asesor Metody Assessment/Development Center
25. Charakterystyka działania i produkty firm ubezpieczeniowych
26. Charakterystyka działania i produkty funduszy inwestycyjnych
27. Ciągłość działania w praktyce
28. Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
29. Controlling Strategiczny
30. Design Thinking - zaprojektuj swój biznes od nowa!
31. Due dilligence klienta i modelowanie potrzeb klienta
32. Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie
33. Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?
34. Elementy audytu wewnętrznego
35. Elementy matematyki finansowej
36. Emisje papierów wartościowych
37. Energia Osobista
38. Excel zaawansowany + VBA + podstawy SQL
39. Finanse i rachunkowość od podstaw
40. Finanse przedsiębiorstw - SZKOŁA LETNIA
41. Finanse przedsiębiorstwa
42. Google AdWords - poziom podstawowy
43. Gra Fort Brave - pełne doświadczenie projektu
44. HumanBrand® - zbuduj silną markę personalną i pozycję w biznesie
45. Integralne zarządzanie stresem na czterech poziomach: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym, duchowym
46. Inteligencja emocjonalne w praktyce
47. Intensywny kurs języka angielskiego
48. Investment Industry: Instruments, Mechanisms and Regulations
49. Jak pisać barwnie, obrazowo i zrozumiale
50. Jak sobie radzić z trudnymi klientami? Rozwijanie umiejętności sprzedażowych
51. Jak uczyć metodą studium przypadku
52. Język polski
53. Koloseum - przygotowanie do PMP SZKOLENIE OTWARTE
54. Kompetencja interkulturowa w komunikacji zawodowej SZKOLENIE OTWARTE
55. Kompetencje kierownicze - "od kolegi do szefa"
56. Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji
57. Kompleksowe zarządzanie kategorią w handlu - stopień I
58. Komunikacja interpersonalna
59. Komunikowanie się w warunkach kryzysu reputacji SZKOLENIE OTWARTE
60. Kozminski Advanced Management Program
61. Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty
62. Krytyczne i refleksyjne myślenie
63. Kurs na maklera papierów wartościowych
64. Manager Trade Marketingu
65. Marketing Internetowy - wybrane aspekty prawne
66. Massawa - komunikacja i współpraca w projekcie
67. Metody ilościowe
68. MindSonar Certification Training
69. Mobile jako szansa dla Twojego biznesu
70. Motywacja i zmiana
71. MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) - podstawy
72. Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
73. Negocjacje strategiczne - kurs dla zaawansowanych
74. Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności
75. Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych (warsztaty komputerowe)
76. Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
77. Odpowiedzialność - sposoby ograniczania i eliminacji odpowiedzialności w działalności gospodarczej
78. Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)
79. Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
80. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce I
81. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce II SZKOLENIE OTWARTE
82. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce III
83. Potrójne warsztaty z gier symulacyjnych
84. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
85. Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa
86. Pozyskiwanie kapitału
87. Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych
88. Prezentacje biznesowe, które sprzedają
89. Project and Programme Leadership
90. Przygotowanie do egzaminu Project Management Professional (PMP)® i Certified Associate in Project Management (CAPM)®
91. Przywództwo integralne: narzędzie transformacji lidera i organizacji
92. Public relations - czyli jak budować wzajemnie korzystne relacje z tymi, od których zależy nasze powodzenie
93. Rachunkowość - SZKOŁA LETNIA
94. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
95. Rachunkowość od podstaw
96. Relacje z Mediami - Media: wróg czy przyjaciel SZKOLENIE OTWARTE
97. Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia)
98. Rynki i instrumenty finansowe
99. Scrum Master I (PSM-I)
100. Scrum Product Owner I (PSPO-I)
101. Sprawozdawczość finansowa II
102. Statystyka I
103. Statystyka II
104. Storytelling - skuteczna prezentacja biznesowa
105. Stosowanie testów psychologicznych - podstawy psychometrii
106. Strategic Project Management Applications for Better Business Guidance with Personal Agility (PA)
107. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
108. Szkolenie antynikotynowe skutecznie uwalniające od palenia
109. Szkoła trenerów biznesu
110. Sztuka prezentacja dla menedżerów
111. Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych na podstawie RODO
112. Techniki rozmowy z klientem - warsztaty
113. Techniki wystąpień publicznych, czyli jak być charyzmatycznym mówcą
114. Testy psychologiczne w HR
115. Trener wewnętrzny
116. Umiejętności coachingowe dla liderów
117. Upadłość konsumencka w praktyce
118. Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
119. Warsztaty LEAN MANAGEMENT z grą symulacyjną
120. Work-life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
121. Współpraca z partnerami z Chin: kultura ma znaczenie
122. Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
123. Wycena przedsiębiorstw I (warsztaty komputerowe)
124. Wycena przedsiębiorstw II (poziom zaawansowany)
125. Wykorzystanie modelu i narzędzi Extended DISC® w procesach HR
126. Wywiad targowy i konferencyjny
127. Zarządzanie - SZKOŁA LETNIA
128. Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmiany
129. Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
130. Zarządzanie i zmiana wizerunku publicznego
131. Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)
132. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
133. Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce
134. Zarządzanie Projektami HR
135. Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym
136. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
137. Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce - PMBOK®Guide/Agile
138. Zarządzanie sobą w czasie
139. Zarządzanie sprzedażą w czasach kryzysu
140. Zarządzanie zakupami, zaopatrzeniem i zapasami przedsiębiorstwa
141. Zarządzanie zmianą 3D
142. Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych