Akademia Leona Koźmińskiego

Kursy i szkolenia

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na kursy i szkolenia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.
Niniejsza strona przeznaczona jest dla osób chcących zapisać się na kursy i szkolenia.
W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt mailowy ze strony doradcy edukacyjnego, który przekaże szczegółowe informacje.1. Agile dla menedżerów
2. Akademia Lean - precyzyjne identyfikowanie oraz skuteczne eliminowanie marnotrawstw
3. Akademia rozwoju kompetencji sprzedaży usług profesjonalnych dla biznesu
4. Algorytm do osiągania biznesowych celów
5. Alternatywne formy inwestowania
6. Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics
7. Analityka social media
8. Analiza finansowa I
9. Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty
10. Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty
11. Analiza finansowa projektów typu Project Finance (warsztaty komputerowe)
12. Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej
13. Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji
14. Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków
15. Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
16. Analiza techniczna
17. Analiza zachowań konsumentów (w tym finanse behawioralne)
18. Aspekty podatkowe inwestycji
19. Badania marketingowe dla początkujących - podejście i praktyczne zastosowanie
20. Bank Centralny i polityka monetarna
21. Budowanie i zarządzanie zespołem
22. Budowanie marki osobistej w Internecie
23. Budowanie relacji w zespole oraz z partnerami w biznesie w oparciu o style myślenia i style działania FRIS. Neurowpółpraca.
24. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
25. Certyfikowany Asesor Metody Assessment/Development Center
26. Charakterystyka działania i produkty firm ubezpieczeniowych
27. Charakterystyka działania i produkty funduszy inwestycyjnych
28. Ciągłość działania w praktyce
29. Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
30. Controlling Strategiczny
31. Design Thinking - zaprojektuj swój biznes od nowa!
32. Due dilligence klienta i modelowanie potrzeb klienta
33. Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie
34. Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?
35. Elementy audytu wewnętrznego
36. Elementy matematyki finansowej
37. Emisje papierów wartościowych
38. Energia Osobista
39. Excel zaawansowany + VBA + podstawy SQL
40. Finanse i rachunkowość od podstaw
41. Finanse przedsiębiorstw - SZKOŁA LETNIA
42. Finanse przedsiębiorstwa
43. Google AdWords - poziom podstawowy
44. Gra Fort Brave - pełne doświadczenie projektu
45. HumanBrand® - zbuduj silną markę personalną i pozycję w biznesie
46. Integralne zarządzanie stresem na czterech poziomach: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym, duchowym
47. Inteligencja emocjonalne w praktyce
48. Intensywny kurs języka angielskiego
49. Investment Industry: Instruments, Mechanisms and Regulations
50. Jak pisać barwnie, obrazowo i zrozumiale
51. Jak sobie radzić z trudnymi klientami? Rozwijanie umiejętności sprzedażowych
52. Jak uczyć metodą studium przypadku
53. Język polski
54. Koloseum - przygotowanie do PMP SZKOLENIE OTWARTE
55. Kompetencja interkulturowa w komunikacji zawodowej SZKOLENIE OTWARTE
56. Kompetencje kierownicze - "od kolegi do szefa"
57. Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji
58. Kompleksowe zarządzanie kategorią w handlu - stopień I
59. Komunikacja interpersonalna
60. Komunikowanie się w warunkach kryzysu reputacji SZKOLENIE OTWARTE
61. Kozminski Advanced Management Program
62. Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty
63. Krytyczne i refleksyjne myślenie
64. Kurs na maklera papierów wartościowych
65. Manager Trade Marketingu
66. Marketing Internetowy - wybrane aspekty prawne
67. Massawa - komunikacja i współpraca w projekcie
68. Metody ilościowe
69. MindSonar Certification Training
70. Mobile jako szansa dla Twojego biznesu
71. Motywacja i zmiana
72. MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) - podstawy
73. Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
74. Negocjacje strategiczne - kurs dla zaawansowanych
75. Nowoczesna komunikacja w biznesie
76. Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności
77. Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych (warsztaty komputerowe)
78. Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
79. Odpowiedzialność - sposoby ograniczania i eliminacji odpowiedzialności w działalności gospodarczej
80. Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)
81. Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
82. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce I
83. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce II SZKOLENIE OTWARTE
84. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce III
85. Potrójne warsztaty z gier symulacyjnych
86. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
87. Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa
88. Pozyskiwanie kapitału
89. Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych
90. Prezentacje biznesowe, które sprzedają
91. Project and Programme Leadership
92. Przygotowanie do egzaminu Project Management Professional (PMP)® i Certified Associate in Project Management (CAPM)®
93. Przywództwo integralne: narzędzie transformacji lidera i organizacji
94. Public relations - czyli jak budować wzajemnie korzystne relacje z tymi, od których zależy nasze powodzenie
95. Rachunkowość - SZKOŁA LETNIA
96. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
97. Rachunkowość od podstaw
98. Relacje z Mediami - Media: wróg czy przyjaciel SZKOLENIE OTWARTE
99. Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia)
100. Rynki i instrumenty finansowe
101. Scrum Master I (PSM-I)
102. Scrum Product Owner I (PSPO-I)
103. Sprawozdawczość finansowa II
104. Statystyka I
105. Statystyka II
106. Storytelling - skuteczna prezentacja biznesowa
107. Stosowanie testów psychologicznych - podstawy psychometrii
108. Strategic Project Management Applications for Better Business Guidance with Personal Agility (PA)
109. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
110. Szkolenie antynikotynowe skutecznie uwalniające od palenia
111. Szkoła trenerów biznesu
112. Sztuka prezentacja dla menedżerów
113. Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych na podstawie RODO
114. Techniki rozmowy z klientem - warsztaty
115. Techniki wystąpień publicznych, czyli jak być charyzmatycznym mówcą
116. Testy psychologiczne w HR
117. Trener wewnętrzny
118. Umiejętności coachingowe dla liderów
119. Upadłość konsumencka w praktyce
120. Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
121. Warsztaty LEAN MANAGEMENT z grą symulacyjną
122. Work-life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
123. Współpraca z partnerami z Chin: kultura ma znaczenie
124. Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
125. Wycena przedsiębiorstw I (warsztaty komputerowe)
126. Wycena przedsiębiorstw II (poziom zaawansowany)
127. Wykorzystanie modelu i narzędzi Extended DISC® w procesach HR
128. Wywiad targowy i konferencyjny
129. Zarządzanie - SZKOŁA LETNIA
130. Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmiany
131. Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
132. Zarządzanie i zmiana wizerunku publicznego
133. Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)
134. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
135. Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM
136. Zarządzanie Projektami HR
137. Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym
138. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
139. Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce - PMBOK®Guide/Agile
140. Zarządzanie sobą w czasie
141. Zarządzanie sprzedażą w czasach kryzysu
142. Zarządzanie zakupami, zaopatrzeniem i zapasami przedsiębiorstwa
143. Zarządzanie zmianą 3D
144. Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych