Akademia Leona Koźmińskiego

Kursy i szkolenia

Centrum Doradztwa i Kształcenia MenedżerówREKRUTACJA ONLINE


Witamy w panelu rejestracji on-line na kursy i szkolenia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego.
Niniejsza strona przeznaczona jest dla osób chcących zapisać się na kursy i szkolenia.
W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt mailowy ze strony doradcy edukacyjnego, który przekaże szczegółowe informacje.1. Agile dla menedżerów
2. Akademia Lean - precyzyjne identyfikowanie oraz skuteczne eliminowanie marnotrawstw
3. Akademia rozwoju kompetencji sprzedaży usług profesjonalnych dla biznesu
4. Alternatywne formy inwestowania
5. Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics
6. Analityka social media
7. Analiza finansowa I
8. Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty
9. Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty
10. Analiza finansowa projektów typu Project Finance (warsztaty komputerowe)
11. Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej
12. Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji
13. Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków
14. Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
15. Analiza techniczna
16. Analiza zachowań konsumentów (w tym finanse behawioralne)
17. Aspekty podatkowe inwestycji
18. Badania marketingowe dla początkujących - podejście i praktyczne zastosowanie
19. Bank Centralny i polityka monetarna
20. Budowanie i zarządzanie zespołem
21. Budowanie marki osobistej w Internecie
22. Budowanie relacji w zespole oraz z partnerami w biznesie w oparciu o style myślenia i style działania FRIS. Neurowpółpraca.
23. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
24. Certyfikowany Asesor Metody Assessment/Development Center
25. Charakterystyka działania i produkty firm ubezpieczeniowych
26. Charakterystyka działania i produkty funduszy inwestycyjnych
27. Ciągłość działania w praktyce
28. Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
29. Controlling Strategiczny
30. Corporate finance for Executives
31. Design Thinking - zaprojektuj swój biznes od nowa!
32. Due dilligence klienta i modelowanie potrzeb klienta
33. Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie
34. Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?
35. Elementy audytu wewnętrznego
36. Elementy matematyki finansowej
37. Emisje papierów wartościowych
38. Energia Osobista
39. Excel zaawansowany + VBA + podstawy SQL
40. Finanse i rachunkowość od podstaw
41. Finanse przedsiębiorstw - SZKOŁA LETNIA
42. Finanse przedsiębiorstwa
43. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
44. Google AdWords - poziom podstawowy
45. Gra Fort Brave - pełne doświadczenie projektu
46. HumanBrand® - zbuduj silną markę personalną i pozycję w biznesie
47. Integralne zarządzanie stresem na czterech poziomach: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym, duchowym
48. Inteligencja emocjonalne w praktyce
49. Intensywny kurs języka angielskiego
50. Investment Industry: Instruments, Mechanisms and Regulations
51. Jak pisać barwnie, obrazowo i zrozumiale
52. Jak sobie radzić z trudnymi klientami? Rozwijanie umiejętności sprzedażowych
53. Jak uczyć metodą studium przypadku
54. Język polski
55. Koloseum - przygotowanie do PMP SZKOLENIE OTWARTE
56. Kompetencja interkulturowa w komunikacji zawodowej SZKOLENIE OTWARTE
57. Kompetencje kierownicze - "od kolegi do szefa"
58. Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji
59. Kompleksowe zarządzanie kategorią w handlu - stopień I
60. Komunikacja interpersonalna
61. Komunikowanie się w warunkach kryzysu reputacji SZKOLENIE OTWARTE
62. Kozminski Advanced Management Program
63. Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty
64. Krytyczne i refleksyjne myślenie
65. Kurs na maklera papierów wartościowych
66. Manager Trade Marketingu
67. Marketing Internetowy - wybrane aspekty prawne
68. Massawa - komunikacja i współpraca w projekcie
69. Metody ilościowe
70. MindSonar Certification Training
71. Mobile jako szansa dla Twojego biznesu
72. Motywacja i zmiana
73. MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) - podstawy
74. Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
75. Negocjacje strategiczne - kurs dla zaawansowanych
76. Nowoczesna komunikacja w biznesie
77. Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności
78. Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych (warsztaty komputerowe)
79. Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
80. Odpowiedzialność - sposoby ograniczania i eliminacji odpowiedzialności w działalności gospodarczej
81. Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)
82. Podstawy zarządzania finansami
83. Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
84. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce I
85. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce II SZKOLENIE OTWARTE
86. Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce III
87. Potrójne warsztaty z gier symulacyjnych
88. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
89. Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa
90. Pozyskiwanie kapitału
91. Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych
92. Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel
93. Prezentacje biznesowe, które sprzedają
94. Project and Programme Leadership
95. Przygotowanie do egzaminu Project Management Professional (PMP)® i Certified Associate in Project Management (CAPM)®
96. Przywództwo integralne: narzędzie transformacji lidera i organizacji
97. Public relations - czyli jak budować wzajemnie korzystne relacje z tymi, od których zależy nasze powodzenie
98. Rachunkowość - SZKOŁA LETNIA
99. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
100. Rachunkowość od podstaw
101. Relacje z Mediami - Media: wróg czy przyjaciel SZKOLENIE OTWARTE
102. Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia)
103. Rynki i instrumenty finansowe
104. Scrum Master I (PSM-I)
105. Scrum Product Owner I (PSPO-I)
106. Sprawozdawczość finansowa II
107. Statystyka I
108. Statystyka II
109. Storytelling - skuteczna prezentacja biznesowa
110. Stosowanie testów psychologicznych - podstawy psychometrii
111. Strategic Project Management Applications for Better Business Guidance with Personal Agility (PA)
112. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
113. Szkolenie antynikotynowe skutecznie uwalniające od palenia
114. Szkoła trenerów biznesu
115. Sztuka prezentacja dla menedżerów
116. Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych na podstawie RODO
117. Techniki rozmowy z klientem - warsztaty
118. Techniki wystąpień publicznych, czyli jak być charyzmatycznym mówcą
119. Testy psychologiczne w HR
120. Trener wewnętrzny
121. Umiejętności coachingowe dla liderów
122. Upadłość konsumencka w praktyce
123. Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
124. Warsztaty LEAN MANAGEMENT z grą symulacyjną
125. Work-life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
126. Wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Application - warsztaty komputerowe
127. Współpraca z partnerami z Chin: kultura ma znaczenie
128. Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
129. Wycena przedsiębiorstw I (warsztaty komputerowe)
130. Wycena przedsiębiorstw II (poziom zaawansowany)
131. Wykorzystanie modelu i narzędzi Extended DISC® w procesach HR
132. Wywiad targowy i konferencyjny
133. Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność
134. Zarządzanie - SZKOŁA LETNIA
135. Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmiany
136. Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
137. Zarządzanie i zmiana wizerunku publicznego
138. Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)
139. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
140. Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM
141. Zarządzanie Projektami HR
142. Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym
143. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
144. Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce - PMBOK®Guide/Agile
145. Zarządzanie ryzykiem walutowym
146. Zarządzanie sobą w czasie
147. Zarządzanie sprzedażą w czasach kryzysu
148. Zarządzanie zakupami, zaopatrzeniem i zapasami przedsiębiorstwa
149. Zarządzanie zmianą 3D
150. Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
151. Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje